Odličen okus domačih mlečnih izdelkov

Naša kmetija leži v Žlebeh pri Medvodah v severovzhodnem delu Polhograjskih dolomitov. Včasih so na tej kmetiji imeli mlin, v katerem so mleli žito in od tod izvira domače ime pri Malenšku. Na kmetiji živi že četrti rod v katerega družini se je rodilo sedem otrok. Tako je pri nas živahno v hiši in v hlevu.

Smo majhna kmetija iz Žleb pri Medvodah. Na kmetiji živi že četrta generacija, v kateri se je rodilo sedem otrok. Včasih smo imeli mlin, od tod izvira domače ime pri Malenšku.

Naša posebnost je, da ne pridelujemo konzervirane krme, ampak so krave preko leta na paši, pozimi pa jedo izključno suho krmo. Mleko, pridobljeno od krav, ki se krmijo na tak način, je ključnega pomena za izdelavo sirov in svežih mlečnih izdelkov. Z naravno prehrano krav in ročno izdelavo sirov zagotavljamo pristno domačo kakovost naših izdelkov.

Naše izdelke lahko kupite na naši domačiji v Žlebeh, na tržnici v Medvodah, v Medvoški zadrugi in v nekaterih Mercatorjevih trgovinah. O naših izdelkih, njihovi sestavi, načinu proizvodnje pa lahko izveste pri nas doma in si tudi ogledate našo kmetijo. Vašega obiska bomo zelo veseli!

Play Video

Košnja na Branovem 2022

Daleč sem bil in se učil. Hodil sem sam, kot vem in znam. Šlo je za las, bo kdaj še čas, da spet se vrnem na vas. Kako srečen je lahko človek, ki ima prijatelje. Ki ima delo, ki ga krepi. Kako srečen je človek, ki lahko to združi in naredi nekaj dobrega, nekaj lepega. 

Zavod seneno

POSLANSTVO:

Namen zavoda je vzpostaviti in optimirati celovito verigo od travnika do krožnika.

VIZIJA:

Za uspešnost celotnega sistem oskrbe z lokalnimi živili je potrebo zagotoviti jasna pravila sheme kakovosti in certificiranja ter dolgoročno vodenje in promocijo, ki jo bo prevzel zavod.
Zavod si bo prizadeval za povečanje ugleda in izboljšanja pogojev kmetovanja na OMD območjih s izgradnjo močne blagovne znamke za kvalitetno prirejeno seneno meso in mleko.

Cilji projekta in naloge zavoda so:
  • zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
  • povečati pridelavo senenega mleka in mesa za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave,
  • seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.
Naloge

Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izobraževanje, svetovanje, raziskovanje, promoviranje, osveščanje in posredovanje s izdelki, storitvami, izkušnjami in znanjem vseh deležnikov v verigi vrednosti.

Izbrana kakovost

mleko in mlečni izdelki - Kmečki
Naziv aktivnosti

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom kravje seneno mleko v okviru sheme zajamčena tradicionalna posebnost.

Povzetek

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje v okviru sheme kakovosti zajamčena tradicionalna posebnost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti zajamčena tradicionalna posebnost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI
 • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
 • večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.
PRičakovani Rezultati
 • povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah,
 • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
 • rast prihodkov od prodaje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Kmetija Malenšek

Žlebe 4, 1215 Medvode
Delovni čas:
Ponedeljek: Zaprto
Torek: 17.00-19.00
Sreda: Tržnica Medvode
Četrtek: Zaprto
Petek: 17.00-19.00
Sobota: Tržnica Medvode
Nedelja: Zaprto

Domači telefon: 01 3612 742
Andreja Bizant: 031 602 827
Mirko Bizant: 031 512 242