O nas

Presdstavitev

Sva Mirko in Andreja Bizant, gospodarja kmetije Malenšek. Sva zadovoljna človeka. Zato, ker naju najbolj osrečuje najin medsebojni odnos. Zato, ker čutiva močno sidrišče, ki ga imava v najini družini. Zato, ker smo na naši kmetiji, skupaj z otroki zmogli kmetovati tako, da je kmetija dajala kruh nama in najinim sedmim otrokom. Zato, ker imava veliko prijateljev in dobrih ljudi s katerimi hodiva skozi življenje.

Zgodovina kmetije in sirarne

Na naši kmetiji, kjer se po domače reče pri Malenšku, saj so tu imeli mlin, se je preživljalo že veliko rodov. Njene temelje so naši predniki postavili že pred več stoletji. Bili so umni gospodarji in so znali izkoristiti naravne vire, da se je kmetija ohranjala do danes.
Od leta 1989 na kmetiji gospodariva Andreja in Mirko. Kmetija leži na vzhodnih obronkih Polhograjskih dolomitov, primernih za pridelavo krme za krave molznice na trajnem travinku. Zaradi najine želje po bolj sonaravnem kmetovanju, sva zgradila hlev za prosto rejo krav molznic. Nato pa sva začela prirejeno mleko predelovati v različne mlečne izdelke. S tem sva našemu delu na kmetiji dodala dodano vrednost.

Zgodovina kmetije in sirarne

Na naši kmetiji, kjer se po domače reče pri Malenšku, saj so tu imeli mlin, se je preživljalo že veliko rodov. Njene temelje so naši predniki postavili že pred več stoletji. Bili so umni gospodarji in so znali izkoristiti naravne vire, da se je kmetija ohranjala do danes.

Od leta 1989 na kmetiji gospodariva Andreja in Mirko. Kmetija leži na vzhodnih obronkih Polhograjskih dolomitov, primernih za pridelavo krme za krave molznice na trajnem travinju. Zaradi najine želje po bolj sonaravnem kmetovanju, sva zgradila hlev za prosto rejo krav molznic. Nato pa sva začela prirejeno mleko predelovati v različne mlečne izdelke. S tem sva našemu delu na kmetiji dodala dodano vrednost.

DOGODIVŠČINE IZ NAŠIH KRAJEV