Kmetijstvo

Na kmetiji Malenšek redimo 28 krav molznic črno-bele in rjave pasme ter približno 20 telic, ki predstavljajo podmladek naše črede. Vsak dan namolzemo približno 350 litrov mleka. Kravam streho nad glavo nudi hlev na prosto rejo z izpustom, saj se preko leta vsa čreda pase na pašnikih okoli kmetije. Obdelujemo 20 ha površin, ki predstavljajo trajno travinje, pa tudi njivske površine so zasejane z travno-deteljnimi mešanicami. Ne pridelujemo nobene silaže, vso pokošeno krmo sušimo. Pridobili smo tudi certifikat zajamčena tradicionalna posebnost – pridelava senenega mleka.